Sukupuolineutraalista avioliitosta

Posted by – February 28, 2013

Avioliitosta on tullut kansaa jakava kiistakapula. Tämä tilanne on pitkällä aikavälillä sietämätön, ja ainoa tie siitä ulos on säätää avioliitto sukupuolineutraaliksi.

Kiista on avioliittoinstituution perusluonnon vastainen. Syntymä on kaikille yhteinen tapahtuma, ja kaikilla on biologinen isä ja äiti. Jotkut kasvavat orpoina, vain yhden vanhemman kanssa tai muiden kuin biologisten vanhempiensa kanssa, mutta vanhempien ympärille muodostunut perhe on yhteiskunnallisesti vahvin ja tärkein sosiaalinen rakenne. Vaikka vanhemmat eroaisivat, lapset pitävät tärkeänä suhdetta molempiin vanhempiin ja kasvavat edelleen vanhempiensa lapsina. Vähän approksimoiden voidaan sanoa, että yhteiskunta ei koostu yksilöistä, vaan perheistä.

En kannata sukupuolineutraalia avioliittoa kovin intohimoisesti, tai en oikeastaan kannata sitä ollenkaan. Olen tietoinen, että on syntynyt asetelma jossa ollaan homojen puolesta tai homoja vastaan, ja minun on tässä vaikea olla muuta kuin homojen puolesta. Siksi hyväksyn sukupuolineutraalit avioliitot.

Jokaisella on lähipiirissään rakkaita ihmisiä joille asia on tärkeä. Homot itse yleisesti kokevat että avioliiton rajaaminen miesten ja naisten väliseksi on loukkaus heitä kohtaan ja heidän ihmisoikeuksiensa sortamista. En itse ajattele näin, mutta en tietenkään voi sanella toisille ihmisille, mitä heidän pitäisi ajatella omista ihmisoikeuksistaan. Homojen kokema loukkaus on yhdistynyt heteroiden moraalisen ylemmyydentunnon tarpeeseen, ja asian takana oleva uudistusmieli on jo pitelemätön (“haluan olla historian oikealla puolella”).

Haluan kuitenkin avata sitä, miksi hyväksyn tämän pitkin hampain enkä riemusta kiljuen.

En henkilökohtaisesti olisi tullut koskaan edes ajatelleeksi että sukupuolineutraali avioliitto voisi olla tarpeen. Rakkauteen avioliittoa ei tunnetusti tarvita, ei edes elämänmittaiseen rakkauteen. Avioliitto on kehittynyt vain ja ainoastaan siksi, että seuraavan sukupolven kehittyminen ja resurssien siirtäminen sille voitaisiin turvata. Avioliitto kahlitsee vanhemmat toisiinsa. Ennen se teki perheen hajoamisesta mahdottoman, nykyään vaikean ja kalliin tapahtuman. Avioliitossa suvut yhdistyvät ja saavat jonkin vakuuden sille, että jälkeläisten kasvuympäristöön sijoitettu sosiaalinen ja taloudellinen pääoma on säilyvää. Kyse ei ole romantiikasta.

Kärjistetysti: avioliitto on julkinen hyvä. Rakkaus on yksityinen hyvä. Sillä ei ole laajempaa merkitystä, kestääkö rakkaus, mutta sillä on laajempaa merkitystä, kestääkö perhe.

Mihin perustan tämän? Jos avioliitto onkin minulle yhteiskunnallinen tai sosiobiologinen rakenne, mitä jos se on muille rakkauden virallinen sinetti jota ilman oma rakkaus tuntuu tyhjältä? Voi olla että tällainen muutos on todellakin tapahtunut tai tapahtumassa, mutta tällöin asiat ovat todellakin menneet päälaelleen. On helppo nähdä, että avioliitto liittyy nimenomaan lapsiin eikä ihmissuhteisiin: uskooko joku, että avioliitto olisi keksitty jos ihminen lisääntyisi suvuttomasti tai pölyttämällä?

Mutta hyvä siis, kun sukupuolineutraalia avioliittoa vaaditaan, miten se voitaisiin evätä – right? Ei kai mikään varsinaisesti puhu sitä vastaan? Rehellisesti: en tiedä. Yleensä ottaen en kannata muutosta muutoksen vuoksi. Homoliittojen kannattajat naureskelevat mielellään sille, että sitä vastustavat heterot kokevat homoliitot uhkana omille liitoilleen. En varsinaisesti usko tähän, mutta sanotaan näin: ihmisen käyttäytyminen on erittäin monimutkaista. Ihmisyhteisöjen käyttäytyminen on uskomattoman monimutkaista. Näitä järjestelmiä ei voida kunnolla ymmärtää ja ennustaa. Konservatismin perusidea on se, että ihminen ei tunne edes itseään, saati sitten toisia ihmisiä tai koko yhteisöä niin hyvin, että voisi järjellään muokata niitä parempaan suuntaan. “Evolution, not revolution”: positiivinen kehitys tapahtuu niin, että kestävät ja vakaat rakenteet sietävät niihin kohdistuvat paineet ja muutosvoimat, heikot ja epävakaat murtuvat tai muuttuvat. Muutos on jatkuvaa, ja syntyy aina uudenlaisia tapoja olla ja tehdä asioita. Jää nähtäväksi, mihin kategoriaan tämänhetkinen muutosinnostus tulee kuulumaan.

Tästä aihepiiristä on kirjoitettu erittäin ansiokkaasti täällä englanniksi. Suosittelen kaikkia, etenkin ei-konservatiiveja, lukemaan ko. tekstin.

2 Comments on Sukupuolineutraalista avioliitosta

Respond | Trackback

  1. Kumitonttu says:

    Hyvä kirjoitus.

      

Respond

Comments

Comments